TEST – Teknologi förbättrad vetenskaplig undervisning

Pojkar och flickor lär sig på olika sätt – det har visats i flera studier (nämns av den brittiska läkaren Sir Peter Knight, 2012) och behandlar främst ämnet fysik. I projektet används en innovativ och helt ny metod för att undervisa i naturvetenskap (matematik, fysik, biologi och kemi), den så kallade ACAT-metoden. Denna metod är innovativ och helt ny och presenterades först på den internationella konferensen för utbildning, innovation och forskning i Sevilla (ICERI 11/2017).

Det utvecklade materialet bygger på en innovativ pedagogisk metod och använder digitala verktyg och multimedia som en viktig del i materialet. Interaktivitet ingår i några moduler för att motivera eleverna till ett aktivt lärande. De utvecklade modulerna kommer att tillhandahållas som tillgängliga utbildningsresurser (OERCommons).