Projektmöten

Inom ramen för projektet har 4 fysiska möten genomförts:

Kickoffmöte

Plats: Österrike (Wiener Neustadt)
Värd: EBI/EIE
Datum: Mars 2019
Syfte: Projektet sjösattes. Projektdetaljer diskuterades och specificerades. En styrgrupp utsågs. Organisatoriska frågor och kommunikationsvägar fastslogs.  Den första utbildningssammankomsten planerades och strukturerades.

Delmöte

Plats: Sverige (Umeå)
Värd: Dragonskolan
Datum: Oktober 2019
Mål: Den första periodens resultat diskuterades och förslag på förändringar och förbättringar av projektet gjordes.  Det andra utbildningsmötet detaljplanerades.

Pre-final Meeting

Venue: Dublin
Host: Adamstown Comunity college (Dublin)
Date: May 2020
Aim: Evaluation of the implementation phase of the products. Final adjustments for the transferability and evaluation guide. Start for the publishing of the OERs. Preparatory work for the final report. Final decisions for the multiplier events

Final Meeting

Venue: Spain (Adeje)
Host: Colegio Internacional Costa Adeje
Date: October 2020
Aim: Project closing. Agreement to the final report. Clearing of last details for the national multiplier events. Lessons learned session. Final evaluation activities.