Projektresultat

Visualisering och ökad förståelse av naturvetenskap är ett av målen med projektet. Exemplifierat ovan kvantfysik. 

Under projektet kommer partnerna att utveckla ungefär 15 olika moduler som är multimediabaserade och interaktiva verktyg. I nära samarbete med partnerna beskrivs dessa verktyg och skapas multimediabaserade moduler. Dessa kommer att implementeras i undervisningen, utvärderas och slutligen skickas in som OER på www.openeducationeuropa.eu.

En guide för överförbarhet och utvärdering adresserar mångsidig användning av dessa verktyg i andra sammanhang eller utbildningsområden, liksom den ger hjälp och vägledning för andra lärare att utveckla sina egna verktyg.